Профил на компанијата

     Толту Моторс е компанија од областа на автомобилската дејност која е основана во 1990 година како сервис за лимариска поправка на возила од сите брендови.

     Толту Моторс во текот на своето постоење следејќи ги потребите на македонскиот пазар и своето искуство, ја прошири својата дејност и на полето на продажбата на возила.

     Денес компанијата е овластен увозник за возилата од водечкиот кинески производител Great Wall и јапонскиот производител од премиум класата Subaru, како и за нивно комплетно сервисирање и подршка после продажбата.

     Толту Моторс секојдневно се развива во областа на автоиндустријата при тоа негувајќи ја традицијата и водејќи се од начелото за квалитет и континуиран раст и развој, првенствено имајќи ги во својот фокус потребите на своите долгогодишни клиенти.
Толту Моторс на македонскиот пазар важи како партнер од доверба, како кај своите клиенти, така и кај своите добавувачи.


Толту  сервис
ул. "Скупи" бр.1
1000 Скопје, Македонија 
тел.: +389 2 2654-654
тел.: +389 2 2655-655
моб.: +389 (0)75 446-995
е-mail:
servis@toltu.com.mk


Толту  салон Скопје
ул. "Скупи" бр.1
1000 Скопје, Македонија 
тел.: +389 2 2655-655
моб.: +389 (0)75 437-544

 

Толту - овластен импортер
и сервисер за возилата
GREAT WALL и SUBARU